Inschrijven

Om in the schrijven als vrijwilliger:

klik hier 

_____________________________

Achtergrondinformatie

Het vrijwilligersbeleid van BVV'31 werkt als volgt.

1. Doel

Vrijwilligers zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van BVV ‘31. Het vrijwilligersbeleid heeft hierbij tot doel taken en werkzaamheden op een goede manier in te vullen. Een lid mag er ook voor kiezen een bijdrage te doen van €75. Hiermee kan BVV'31 professionele hulp inschakelen om de werkzaamheden uit te voeren.

2. Hulp op basis van eigen initiatief

Leden moeten zelf hun vrijwilligershulp organiseren door pro-actief met de betreffende coördinator de hulp af te stemmen, in te plannen en uit te voeren. De afspraak is dat er minimaal 15 uur geholpen wordt. Pas nadat de hulp voltooid is wordt de vrijwilligersbijdrage teruggestort. De €75 vrijwilligersbijdrage wordt namelijk door alle leden vooraf betaald.

3. Vrijstelling

- Leden die niet spelen zijn vrijgesteld (spelen betekent zowel competitie spelende leden als ook trainende leden) 

- Leden die in het verleden grotere dan wel langdurige vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd kunnen worden vrijgesteld van vrijwilligerstaken. Het lid moet hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur. 

- Een lid kan het bestuur vragen om een vrijstelling van de bijdrage in het geval van financiële, gezondheids- of andersoortige problemen waardoor het lid (of de ouder) niet in staat is vrijwilligerswerk te doen. Het bestuur kan dit verzoek na evaluatie honoreren. Een verzoek wordt natuurlijk zeer vertrouwelijk behandeld.

4. Gezin en kinderen

- Vanaf 16 jaar wordt van een lid verwacht dat hij/zij zelf taken kan uitvoeren.

- Leden onder 16 jaar kunnen in principe niet zelf een taak uitvoeren. De ouders voeren de taken uit namens deze kinderen.

- Als een gezin meerdere kinderen onder 16 jaar heeft, hoeft de ouder maar één keer 15 uur een taak uit te voeren voor alle kinderen onder 16.

- Een gezin met meerdere kinderen waarbij kinderen dan wel ouders niet kunnen helpen moeten voor elk lid de bijdrage betalen.

5. Beschikbaarheid taken

BVV'31 streeft ernaar dat iedereen die wil helpen ook in staat wordt gesteld te helpen. Het lid moet echter flexibel zijn daar te helpen waar behoefte is. Hulp aanbieden op een gebied waar dit niet nodig is, is niet voldoende.

6. Klachten, bijzondere situaties en vragen

Klachten kunnen gericht worden aan het bestuur. Het bestuur zal elke klacht of situatie nauwkeurig bekijken en een gepaste oplossing zoeken. Het bestuur is bevoegd voor leden een uitzondering te maken op basis van goede gronden.

7. Bijdrage

De vrijwilligersbijdrage van €75 wordt bij alle leden vooraf geïnd aan het begin van het seizoen. Leden die vrijwilligerswerk gedaan hebben, kunnen dit bij het secretariaat melden en zij krijgen de €75 binnen 4 weken teruggestort.

8. VOG
Voor al onze vrijwilligers wordt in samenwerking met verschillende instanties een VOG aangevraagd. Vrijwilligers mogen geen vrijwilligerswerk doen als zij geen VOG krijgen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!