In Memoriam

In memoriam Roelof van Slegtenhorst (27 april 2021 )

 

Ons bereikte het bericht dat een zeer gewaardeerd en graag geziene BVV’er Roel van Slegtenhorst is overleden. 

Roel_van_Slegtenhorst.JPG

 

De Blaricumse Voetbalvereniging 1931 heeft erg veel aan Roel te danken en vooral onder de jeugd en met name de jongste jeugdspelertjes was “meneer Roel” een bekend gezicht.

Er zijn, door verschillende (oud-) leden mooie herinneringen gedeeld met het bestuur over Roel, die we graag met jullie delen.

 

Namens het bestuur, alle leden en oud-leden van BVV ’31, wensen we Loes en familie heel veel sterkte toe.

 


Het was een schok te horen dat Roel van Slegtenhorst op 27 april op zijn 77e levensjaar is overleden.

Onze voetbalclub BVV’31 heeft erg veel aan Roel te danken, vooral de jeugd en met name de jongste jeugdspelertjes. Roel was “Lid in de Orde van Oranje-Nassau” en uiteraard ook “Erelid van BVV’31”. Maar vooral en voor altijd een “BVV icoon”.

Wat deed Roel niet voor BVV?  Hierbij sommen we - in willekeurige volgorde - een greep uit de dingen die Roel voor BVV’31 verzorgde:

 • Roel was de “Bengelbaas”. Zijn lust en zijn leven.
 • Roel verzorgde de limonade voor de jeugd.
 • Roel verzorgde, regelde het St Nicolaasfeest voor onze jongste jeugdspelers.
 • Roel zorgde ervoor dat je jaarlijkse clubactie een succes werd. Hij spoorde de jeugd aan om zoveel mogelijk clubloten te verkopen aan papa’s/mama’s, opa en oma’s, ooms en tante’s maar bij de buren en in de gehele wijk aanbellen om de clubloten te verkopen. Dit allemaal ten gunste van BVV’31.
 • Roel verzamelde plastic doppen t.b.v KNGF (Kon. Ned. Genootschap Fysiotherapie en geleide honden).
 • Roel beheerde de papiercontainers bij het toegangshek. Hij nam zelfs een trap mee om in de container te komen om het papier aan te stampen.
 • Roel is ook groundsman geweest en deed het onderhoud en reparaties aan de gebouwen en velden.
 • Roel regelde jaarlijks het Kerst-zaalvoetbaltoernooi voor de jeugdteams in hun kerstvakantie.
 • Roel regelde het jaarlijkse 24 uurs Paasmix voetbal toernooi. Hij maakte eerst de kleedkamers extra schoon, want daarin werd geslapen, de volgende dag een toernooitje voetbalen, eieren zoeken, etc. Menig papa herinnert zich dit nog wel.   
 • Roel was de contactpersoon met de KNVB.
 • Roel was altijd dominant aanwezig.

We zullen best dingen niet hebben genoemd, maar een ding is zeker, BVV’31 heeft veel te danken aan Roel van Slegtenhorst en daarom heeft BVV’31 hem destijds voorgedragen voor de Koninklijke onderscheiding en is hij met recht Erelid van BVV’31.

Wij wensen Loes, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte dit verlies te kunnen dragen.

Roels_als_Groundsman-10_aug_2003.JPG

Coen van Blarcum en Harry Brouwer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


 

Denkend aan Roel dan denk je aan de jeugd en wel speciaal de jongste jeugd van BVV’31.

Als het woord “selecteren” viel van de F,E,D pupillen, dan had je problemen met Roel. Roel wilde het houden zoals het was. Toen dit niet vol te houden viel, nam Roel de “BENGELS” onder zijn vleugels, niks selecteren gewoon spelen. Maar denk ook aan de “24 uur van BVV31” met Pasen, daar hoor je nog menig volwassenen over.  De spelertjes kwamen op die vrijdagmiddag/begin van de avond eerst eten, spelletjes doen en dan slapen in de kleedkamers die speciaal door Roel extra schoon waren gemaakt. Van slapen kwam natuurlijk voor de meeste niet veel door de kussengevechten enz. enz. En dan zaterdagmorgen het Paasmix voetbal toernooi.

Spelertjes van alle jongste teams speelden door elkaar, kortom een geweldig feest en voor menigeen een herinnering aan Roel en hun jeugdperiode bij BVV31. Natuurlijk hebben we menig discussies gehad maar uiteindelijk ging het altijd om BVV31. Roel was een echte BVV31vrijwilliger.

Wij wensen Loes, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Andre en Marijke Lanphen.


 

Door de jeugd aangesproken met “meneer Roel” was hij een enorme animator voor onze jongste jeugd. Mijn zoon is lid geworden n.a.v. het traditionele kerst zaaltoernooi in de Grenspaal, waarvan Roel een groot initiator was. Iedereen mocht vriendjes meenemen en allicht dat er iemand zich als lid aanmeldde.

Kwam je als vader iets te enthousiast (lees luidruchtig) de bestuurskamer in, dan werd je door Roel onmiddellijk als teamleider van het team van je kind gebombardeerd. Als vader durfde je uiteraard tegen “meneer Roel” geen nee te zeggen.

Roel was in het verleden één van de oprichters van de jaarlijkse zaaltoernooien in het Gooi met verenigingen uit Hilversum, Laren, Blaricum, Eemnes en Huizen. Om onverklaarbare redenen trokken de Hilversumse en Larense clubs zich terug. Toch heeft het toernooi nog enkele jaren voortgang gevonden met teams uit Blaricum, Eemnes en Huizen. Toen s.v. Huizen en de Zuidvogels zich terugtrokken omdat zij wel erg veel teams moesten leveren om de competitie nog enig gestalte te geven, heeft het kerstzaalvoetbal evenement opgehouden te bestaan. Roel was ook de KNVB vraagbaak van de diverse besturen. Door zijn enorme kennis en jarenlange deelname aan de KNVB had hij vaak goede adviezen hoe en bij wie bepaalde problemen bij de KNVB aan te kaarten en op te lossen. BVV’31 heeft met de jeugdteams o.l.v. Roel jarenlang deelgenomen aan het KNVB kersttoernooi in de diverse zalen in de Regio.

Ook is Roel verantwoordelijk geweest voor de oprichting van onze jongste jeugd, de 4 en 5 jarigen – “de BVV’31 Bengels”. Hij stopte al zijn energie in het “trainen” en opleiden van deze mannen. Fanatiek werden de wedstrijden gespeeld in de “eigen” bengelbak.

Roel, bedankt voor alles wat je voor BVV hebt gedaan en wij wensen Loes ,kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 

Gregorius Schoenmaeckers.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Roel, een man van meerdere gezichten en een kerel om fijne herinneringen aan te hebben.

 

In willekeurige volgorde een kleine greep uit de dingen die mij van Roel zijn bijgebleven.

 

Sinterklaasfeest voor de jeugd,  een prachtige happening voor de kleintjes, maar ook voor de vele andere  aanwezigen. Met recht een FEEST in een stampvolle BVVkantine. De Sint dreigde ieder moment binnen te komen en de grote groep kinderen wilde maar niet op hun plaats gaan zitten en bleven maar door elkaar schreeuwen en dingen naar elkaar gooien. De ouders en leiders kregen de meute maar niet in bedwang. Op het kritieke moment neemt Roel even adem en brult op zijn eigen bekende wijze: "Koppen dicht!" Het was op slag stil en de Sint kon binnenkomen.

Tomeloze Inzet op vele, vele terreinen waaronder Jeugdvoorzitter, Trainen van de jeugd, Wedstrijden fluiten, Activiteiten organiseren etc. etc........

Hij genoot daar zelf erg van. Een voorbeeld waren de overnachtingen van de jeugdleden in de kleedkamers, de dag voor Pasen. De ochtend daarop uiteraard eieren zoeken. 

Roel kon soms wellicht wat nors zijn in zijn uitlatingen, maar stond als een huis voor zijn mening en voerde die dan ook consequent uit.

Zijn gulle besnorde lach was een lust om te zien en vooral te horen.

Ook zeer veel mensen buiten BVV kenden Roel, zoals mensen van andere clubs en van de KNVB. Zijn markante aanpak gaf soms discussie, maar werd door iedereen zéér gewaardeerd.

Het feit dat het huidige bestuur met veel respect over Roel praat, terwijl vele van hen niet persoonlijk met hem hebben gewerkt, kenmerkt dat.

Voor Roel was BVV alles en voor BVV was Roel de clubman en de duizendpoot die elke voetbalclub zich wenst! Wij wensen Loes en haar kinderen en kleinkinderen heel  veel sterkte.

Gerard de Vink.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!