Vertrouwenspersoon

BVV ’31 VERTROUWENSPERSOON

Ongewenst gedrag
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. 

Aanspreken
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is. 

Geheimhoudingsplicht
In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon
In het kader van de verdere professionalisering van onze vereniging heeft het bestuur van BVV ‘31 een vertrouwenspersoon aangesteld. Het bestuur heeft Elsbeth Willems bereid gevonden als vertrouwenspersoon van onze vereniging op te treden per 1 maart 2013. Een nadere introductie van Elsbeth is hieronder te lezen.
Elsbeth is te bereiken via e-mail [email protected].

Introductie
"Ik ben Elsbeth Willems, moeder van Morris en Egbert Vink. Zij voetballen beide met veel plezier bij BVV. Zelf ben ik werkzaam als huisarts in Blaricum in een duopraktijk. Ook werk ik als huisarts in de gevangenis. Bemiddelen en beroepsgeheim behoort tot mijn vak. Mij is gevraagd als vertrouwenspersoon voor BVV ingeschakeld te worden als dat nodig is. Voor de voetbalregels moet je vooral niet bij mij zijn, maar bij andere vragen/problemen kun je dus altijd laagdrempelig contact met mij opnemen via e-mail; [email protected]." 

Reglement
Volledigheidshalve en formeel moeten wij mededelen dat het bestuur van BVV ’31 op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook geleden door mensen welke in aanraking komen met de vernoemde vertrouwenspersoon.
Graag verwijzen wij naar het Reglement Vertrouwenspersoon BVV ’31.
Bekijk het Reglement via deze link.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!